Skriv endnu bedre!

Forside Kontakt Om os Bestilling og priser Erhverv – Quick I & II Forfatter Kursus for ledige Mere …
Testimonials
Interview med Bente Clod

Erhverv 1. Quick Kursus

Vil du gerne være skarp og medrivende i dine skrivelser?
Quick Kurset er et tretrinsmodul, der hjælper dig til at blive bedre til at skrive kundebreve, nyhedsbreve og interne personalebreve. Det er altafgørende i en virksomhed, at det skriftlige budskab, du sender ud, bliver forstået og modtaget i den intention, du tilsigter. Det modsatte kan give dårlige, måske fatale konsekvenser for virksomheden.
Dårlig kommunikation flytter ikke noget! God kommunikation sætter ting i gang!
Alle 3 lektioner starter med powerwriting, 5-8 minutters opvarmning til det egentlige skriveri, fuldstændig som man varmer musklerne op før man dyrker motion.
Lektion 1. Mandag i startugen.
Efter powerwriting: Sanseøvelser, hvor du opøver evnen til at beskrive et sted eller projekt ved brug af andre sanser end synssansen, facts og tørre tanker: lyd, lugt, smag og taktile oplevelser. Det kan også gøres i overført betydning: Duften af sommer, Suset af medvind, Her føles det godt at være eller lignende. Afsluttende opgave, hvor sanserne bruges i en allerede skrevet tekst, som fungerede dårligt og nu skrives om og sendes til Bente Clod til respons. (Begge kopier).
Lektion 2. Fredag i startugen.
Efter powerwriting: Fokus på brug af korte og lange sætninger. Hvad er forskellen, hvordan udnyttes den forskel effektivt. Hvilken energi ligger der i de to udtryk. Kan replikker bruges i teksten, den direkte tale (typisk spørgsmål), som giver liv i teksten.
Brug stadig sanserne, og skriv en vigtig tekst, du gerne vil bruge i en arbejdssammenhæng, max. 2 sider. Send den af sted, så får du respons i løbet af weekenden, samt en opgave til Lektion 3.
Lektion 3. Onsdag ugen efter startugen.
Efter powerwriting: Struktur på din tekst. Start – midte – slutning. Skriv en pitch, dvs. 2-3 linjers appetitvækker på et vigtigt projekt. En outline skrives, dvs. overskrifter på de vigtigste elementer. Brug pitch og outline som redskaber til at få struktur på et projekt, du kender godt og skal beskrive, dvs. bruge. Send resultatet til Bente Clod, som giver respons. Max 2 sider.
Bente Clod skal nødvendigvis kende kursistens behov og det arbejdsområde, der er tale om. Denne beskrivelse, som må udgøre max 1 side, fremsendes ved kursusstart, og er selvfølgelig væsentlig for at hun kan give optimal rådgivning.

Erhverv 2. Quick II

Endnu et tretrinsmodul, der kan tilkøbes, hvis man vil have mere input og få det nyligt lærte til at sidde bedre fast. Her går vi lidt mere i dybden med de samme egenskaber, men på nye måder. Du får tilsendt advarsler om de almindeligste skriveproblemer som Show – don’t tell, Kill your Darlings, hvordan gentagelser kan undgås, hvordan du får variation i sproget, etc. Du pitcher et projekt, du skal arbejde med, og vil gå i dybden med. En coaching session via skype indgår i kurset.