Skriv endnu bedre!

Forside Kontakt Om os Bestilling og priser Erhverv – Quick I & II Forfatter Kursus for ledige Mere …
Testimonials
Interview med Bente Clod

Grundkursus i kreativ skrivning. Fiktion.

Kom i gang med at skrive – eller gå videre med det der ligger på stand by!
Vil du gerne i gang med at skrive? Måske skrive om dit liv? Er du gået i stå med skriveriet? Har du brug for at genopfriske teknik og virkemidler? Vil du vide, hvordan virkelige begivenheder omformes til papiret? Så er dette kursus noget for dig! Du lærer at få energi ind i sproget, gøre teksten sanselig og personerne levende. Du ser, hvordan form og indhold hænger sammen, og får de grundlæggende arbejdsredskaber på plads.
Igennem intensiv øvelsesbaseret undervisning vil vi undersøge disse og andre emner inden for kunstarten at skrive. På Grundkurset skriver du en masse, afprøver forskellige sproglige udtryk og ser hvad du kan, når du bliver afkrævet dit bedste!
9 lektioner. Læs mere her.
Kursusbeskrivelse af online Grundkursus.
Kurset består af 9 lektioner. Hver lektion indeholder en opvarmningsøvelse og derefter opgaver, der skrives på 5 minutter og repræsenterer konkrete eksempler på noget indenfor lektionens område. Der afsluttes med en opgavetekst, som sendes til mig og får respons inden afsendelse af næste lektion.
Kurset gør brug af eksempler og kapitler fra min lærebog SKRIV, som fremsendes ved indbetaling af kursusgebyr. SKRIV er fuld af skriveopgaver, og henviser desuden til anden relevant litteratur.
Lektion 1
Sproget i gang.
Powerwriting, de første skriveopgaver ud fra stikord, der sætter noget i gang. Forskellige måder at skrive på. Skrivelogbog, eksempler på opgavetekster og opgavetekst til næste gang. Forslag til litteratur.
Lektion 2
Brug sanserne!
Hvordan skabe rum, tid og person via sanseindtryk.
Brugen af lugt, lyd, smag, taktile oplevelser i stedet for mest at beskrive hvad der kan ses. Litteraturforslag. Opgavetekst til næste gang.
Lektion 3
Lange og korte sætninger.
Skift mellem korte og lange sætninger: Et effektivt virkemiddel – samt hvordan det kan bruges. Mini intro til lyrik. Litteraturforslag. Opgavetekst til næste gang.
Lektion 4
Sprogets Koreografi.
De faste vendinger, beskrivelser af bevægelser, billedsproglige udtryk. Hvordan få den indre film til at køre ubesværet i læserens hoved under læsningen. Eksempler, opgaver. Opgavetekst til næste gang. Litteraturforslag.
Lektion 5
Skriveskræk og skrivelyst.
Dig og din tekst.
Hvad får os i gang med at skrive? Hvad får os til at gå i stå?
En temperatur nu og her, som bør gentages hvert halve år. Opgavetekst til næste gang. Litteraturforslag.
Lektion 6
Personopbygning. Hvordan skabe levende personer på papiret.
Relationer, situationer (scener), reaktioner hos dine personer. Livsepisoder, opbyggelsen af en personlighed. Hvordan lever dine personer, taler, agerer? Opgavetekst til næste gang. Litteraturseksempler og -forslag.
Lektion 7
Når de snakker. Dialog. Replikker. Samtaler på papir.
Dialogens ABC. Talesproget som indirekte karakteristik af personen, som virkemiddel og stemningsskaber. Opgaver, litteratureksempler. Opgavetekst til næste gang og litteraturforslag.
Lektion 8
Start, midte og slut. Fortællestruktur.
Med udgangspunkt i de foregående opgavetekster gives opgaver på fortællestrukturen i en fremadskridende beretning. Forskellige fortælleformer. Erindringer er for eks. ofte springende og uden ende. Opgaver, litteratureksempler. Opgavetekst til næste gang.
Evt. Lektion 9
Skriveredskaber og typiske fodfejl: Show – don’t tell, Kill your darlings, gentagelser, variation af sproget mm. Eksempler og anvisning på, hvordan du kan forbedre disse små og store ting i teksten, der tilsammen giver et fokuseret, professionelt indtryk. Eller, når de ikke bruges, kan give det modsatte indtryk af lidt ubehjælpsomhed og usikkerhed i en ellers god historie.
Tidspunkt: vælger du selv. Hvis du for eksempel har bedst tid til at skrive om onsdagen, sender du opgaveteksten torsdag og modtager så respons og næste lektion i løbet af et par dage. Får du særlig travlt en uge, udskyder vi efter aftale næste aflevering.
Eventuelle supplerende lektioner eller coaching gives gerne nogen tid efter kursusforløbet er slut, hvis du arbejder med en bestemt tekst. Hvis du efter en bearbejdning mener, at du ikke kan komme længere og gerne vil høre, om jeg også mener, den er færdig, er det oplagt med en coach snak.
© Bente Clod 2014 Grundkursus.
Pris: 3750,- kr. Depositum 1800,- kr. Betales via det kontonummer, som er nævnt under servicer. Husk at angive kursusnummer!
Forløb: Efter indbetaling af depositum tilsendes Lektion 1, og det aftales, hvilken ugedag, næste lektion fremsendes. Med hver lektion følger en skriveopgave, der får respons med fremsendelse af næste lektion.
ET SKRIVEKURSUS KAN BRUGES TIL MEGET! Testimonials.
De succésfulde kursister, der har modtaget undervisning af Bente Clod, er mange. Gennem 30 års undervisning på højskoler, aftenskoler, videregående uddannelser og siden 1997 på sit eget Det Danske Skriveinstitut, har flere tusinde kursister i de nordiske lande gået på weekendkurser, ugekurser eller kurser af 8-10 ugers varighed, samt Det Bogstavelige Etårskursus over 12 mdr.
Mange kendte kunstnere har taget skrivekurset før eller efter deres debut. Andre kursister er typisk journalister, studerende, præster, dansklærere, politisk aktive personer, redaktører og den store gruppe, der dagligt har brug for at kommunikere skriftligt, og gerne vil have noget inspiration ind i deres funktionsskriveri.
Atter andre har efter kurset skrevet så interessant en blog, at den har givet dem adgang til et nyt og mere spændende job end før.
Se Testimonials, der snart ligger på hjemmesiden.